Σεμινάριο Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας στην Κωνσταντινούπολη

”Με χαρά σας ανακοινώνω την συμμετοχή μου στο σεμινάριο υπαρξιακής ψυχοθεραπείας με θέμα την αυθεντικότητα το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την 21η και 22η Νοεμβρίου, 2015. Η εργασία μου διαπραγματεύεται την έννοια της αυθεντικότητας σε περιόδους οικονομικο-κοινωνικών κρίσεων, στοχεύοντας στην φροντίδα που απορρέει μέσα από την προσωπική ευθύνη.”

Περισσότερες πληφοροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες των διοργανωτών.